Strategiworkshop

Stærkt lederskab skaber ekstraordinære resultater

Mere end 20 års erfaring med strategiudvikling i danske og internationale virksomheder
En strategiworkshop med Stifinder er en ekstraordinær oplevelse, hvor vi fokuserer på lederteamets og virksomhedens potentiale og mulige fremtid. Vi tror på, at der er skjulte ressourcer i ledelsen som – når de bliver aktiveret og taget i brug – skaber ekstraordinære resultater i virksomheden. 

Processen leder ofte til ny indsigt, som lederteamet ikke forventede at finde og et stærkt og klart billede af den ønskede fremtid de sammen vil skabe. Lederteamet forlader processen som et stærkt lederteam, med en strategisk gameplan, der beskriver hvordan de vil nå ekstraordinære mål sammen med deres organisation og en grundlæggende forståelse for, hvordan de lykkes sammen som et stærkt ledelsesteam.

Toppræstationsmønstre
Strategiworkshoppen fungerer som en accelerator til at afdække ikke-værdiskabende antagelser, såvel som toppræstationsmønstre, hvilket sætter lederteamet i stand til at bevæge sig fremad som ét team med udnyttelse af teamets fulde kapacitet. Stifinder benytter metoder inspireret af forskning fra Harvard University til at afdække blindspots, som kan være i vejen for at realisere teamets og organisationens fulde potentiale. Når vi undersøger og sætter fokus på blindspots frigøres gemte ressourcer og et stærkt engagement til at levere reel værdi.

Målet fungerer som en magnet 
Etablering af mål med en klar forståelse for, hvorfor målet er vigtigt for virksomheden, for teamet og for den enkelte, er en forudsætning for at skabe fuldt engagement. Vi undersøger og udfordrer målene indtil der er skabt en fælles forståelse for, at målene er ambitiøse og attraktive, og der er fuldt engagement fra teamet til målene. På dette stadie kan alle i teamet se, at ’der er noget i det for mig, for os som team og for virksomheden’. Når denne forståelse er etableret, vil målet virke som en magnet, der motiverer teamet til at bringe alle kompetencer i spil og eksekvere effektivt. 

Visuel strategi plan, successive trin til at nå målet
En visuel strategisk gameplan – en Graphic Gameplan – bliver udviklet af lederteamet i processen. Det er et meget stærkt redskab til at visualisere strategien, indeholdende mål, specifikke milestones, aktioner, strategiske værdier, kendte udfordringer og interessentanalyse på en simpel og effektiv måde. En Graphic Gameplan bærer det engagement den blev skabt med og inspirerer til at eksekvere den beskrevne strategi – også længe efter Gameplanen blev skabt. Det er et stærkt redskab til at kommunikere strategisk retning enkelt til mange mennesker på tværs af funktioner og geografier gennem hele organisationen.

Ekstraordinære resultater
 ‘I 2011, hvor vi blev 125 år, faldt fødselsdagen på en onsdag, hvor vi under normale omstændigheder ville sælge for 6 millioner kr. Men vi havde forberedt os baseret på toppræstationsmønstre, og i stedet solgte vi for 46 millioner! Det har udviklet sig til ikke blot et branche-, men et erhvervseksempel af dimensioner på, hvordan man med koncentration, fokus og forberedelse kan få træerne til at vokse ind i himlen.´ Tidl. Adm. Direktør, Irma.

Når vi samarbejder med lederteams om at udvikle og eksekvere high performance strategier, er effekten ofte overraskende. Når tillid opbygges, skjulte ressourcer bliver frigivet og fuldt engagement til strategiske mål og eksekvering bliver etableret, overstiger omfanget af de efterfølgende resultater ofte forventningerne. Det er det, vi betegner ’Stifinder Effekten’.

Hver strategiworkshop bliver designet i tæt samarbejde med ledelsesteamet for at sikre, at processen er tilpasset den situation og de udfordringer den enkelte virksomhed befinder sig i. 

Processen som faciliteteres af Stifinder kan stå alene som et signifikant skub fremad mod at skabe den ønskede fremtid, eller den kan suppleres med yderligere accelerations- og implementeringsprogrammer som designes individuelt. 

LÆS OM COVESTROS ERFARING MED STRATEGIWORKSHOPS: Det kræver hårde argumenter at indføre bløde metoder i en tysk koncern.

Kontakt os
Hvis du er interesseret i at vide mere om vores måde at udvikle strategi på? Så kontakt os: Lasse Zäll, lasse@stifinder.net / +45 40142811 eller Christer Zäll, christer@stifinder.net / +45 61308474.