MODUL 3 - AUTENTISK LEDELSE (5 DAGE)

På modul 3 bearbejder og integrerer du oplevelserne fra modul 2. Du vil opleve og lærer om de indre processer, der foregår, når mennesker udvikler sig. Modul 3 er en indre rejse, som handler om dig og dine muligheder i fremtiden.

”Authentic Leadership” er et modul, hvor du får en intens oplevelse på det mentale, følelsesmæssige og åndelige plan.

Du arbejder med forandring, og du afdækker de psykiske og mentale begrænsninger, du sætter for dig selv. Vi inspireres af den indianske kultur i form af indsigt og redskaber, der hjælper os til at overkomme begrænsninger og uhensigtsmæssig adfærd. Du reflekterer over den udvikling, du selv er i gang med. Du opnår en dybere forståelse for de mentale og følelsesmæssige processer, der gør at forskellige mennesker tænker forskelligt, løser problemer forskelligt, reagerer forskelligt på udfordringer og lærer på hver deres måde.

På modul 3 integrerer du Stifinderen i dig selv. Det skærper viljen, modet og energien til fortsat udvikling af din selvindsigt og dit personlige lederskab – din evne og vilje til at tage ansvar for dig selv og din adfærd. Med din indre Stifinder på plads, går du ikke efter at skabe det, der er godt nok, men det der gør en radikal forskel: det der er ’outstanding’ og dermed værd at kæmpe for. Forløbet afsluttes med, at du laver en ambitiøs træningsplan for dig selv og dit liv fremover – privat, job- og familiemæssigt. Det er Stifinders måde at sikre kvaliteten af den læring, du bringer med hjem til din organisation.

Målet er, at Stifinderprogrammet får varig effekt på dit liv.

Undervisningen på modul 3 afholdes altid på engelsk. 

TILMELD STIFINDERPROGRAMMET HER

TILMELD VORES GRATIS INFOMØDE OM STIFINDERPROGRAMMET HER