Stifinderprogrammet - Lederudvikling siden 1994

Stifinderprogrammet er et uddannelsesforløb for ledere, hvor fokus er på ledership og i særdeleshed på det personlige lederskab.

Stifinderprogrammet er forbundet med nye erkendelser, nye måder at håndtere kendte problemstillinger på, nye indgangsvinkler til arbejdsopgaver og evnen til at praktisere personligt lederskab. Stifinderprogrammet henvender sig til ledere og specialister, der er nået til et punkt i deres karriere, hvor de vil udforske, revidere og forfine deres ledelsesstil og performance.

Stifinderprogrammet er for dig, der har udviklet en god måde at fungere på, men også oplever nogle begrænsninger, der forhindrer dig i at nå dine mål fuldt ud. Stifinderprogrammet fokuserer på din ledelsesidentitet. Det betyder, at den professionelle identitet, du har tilegnet dig gennem uddannelse, og de kompetencer, du har udviklet gennem din karriere, vil blive videreudviklet og integreret til en mere personlig ledelsesstil.

EN UNIK KOMBINATION AF METODER OG VÆRKTØJER
Stifinderprogrammet tilbyder teorier og effektive redskaber, der giver forståelse for og indsigt i, hvordan du kan forbedre din ledelse. Samtidig skaber du en plan for en meningsfuld fremtid i dit arbejdsliv, familieliv og personlige liv.

Stifinderstrategien er det centrale i Stifinderprogrammet. Den er en særdeles effektiv metode til at arbejde med udvikling og forandring i ledelse og organisationer.  Strategien kan anvendes på alle niveauer. Fra det øverste ledelsesniveau til projekt- og teamledelse i organisationen. Den er også en strategisk proces, som gør det muligt at beskrive et klart og engagerende mål for den udfordring som du medbringer, når du begynder på Stifinderprogrammet.

På Stifinderprogrammet udvikles dine kompetencer indefra og ud. Det indebærer, at skjulte ressourcer bliver synliggjort - og at du som deltager kan se, hvordan disse ressourcer kan integreres i en forandret og forbedret ledelsesform. Lederuddannelsen Stifinderprogrammet kan med fordel kombineres med andre masterprogrammer, såsom MBA-programmer. 

PÅ STIFINDERPROGRAMMET VIL DU:
- Udvikle og styrke din ledelsesidentitet.
- Uddybe din forståelse af ledelse, teams og ressourcer, og hvordan man arbejder med dem med henblik på at skabe ekstraordinære resultater i organisationen.
- Skabe en personlig vision for din ledelse.
- Opnå et større overblik og reducere stress for dig selv og dine kolleger.
- Blive i stand til at skabe klare planer og attraktive mål og visioner for dit team og organisation.
- Afdække begrænsende overbevisninger og blind spots og finde måder at eliminere dem på.
- Opleve transformativ læring vedrørende din egen udvikling.
- Blive i stand til at gennemføre transformationer i dit team eller din organisation

Stifinderprogrammet er siden begyndelsen i 1994 kontinuerligt blevet udbygget og videreudviklet. I dag findes der mere end 2.000 Stifindere, som kommer fra mere end 750 virksomheder fordelt på 20 forskellige lande. Stifindere er ledere i bl.a. Covestro, Irma, SEAS-NVE, KMD, Cowi, Novo Nordisk, LEGO, TDC, Det danske sygehusvæsen, Jyske Bank, Forsvaret, DONG, Det Kongelige Teater og mange andre organisationer. 

 

 

 

 

 

Stifinderprogrammets moduler

Vidste du, at du selv kan sammensætte dine moduler på Stifinderprogrammet? Her finder du alle forløb for 2019 og 2020

2019

Dato
Sted
Tilmelding
M3
04. - 08. november
Horsens
Fuldtegnet
M3
18. - 22. november
Horsens
Fuldtegnet

2020

Dato
Sted
Tilmelding
M1
24. - 28. februar
Silkeborg
Ledige Pladser
M1
25. - 29. maj
Sydsverige
Ledige Pladser
M1
22. - 26. juni
Sydsverige
Ledige Pladser
M1
14. - 18. september
Silkeborg
Ledige Pladser
-
M2
21. - 24. januar
Koding
Fuldtegnet
M2
12. - 15. maj
Kolding
Ledige Pladser
M2
25. - 28. august
Kolding
Ledige Pladser
-
M3
20. - 24. april
Horsens
Ledige Pladser
M3
15. - 19. juni
Horsens
Ledige Pladser
M3
31. august - 4. september
Horsens
Ledige Pladser
M3
26. - 30. oktober
Horsens
Ledige Pladser
M3
16. - 20. november
Horsens
Ledige Pladser