Pathways

NETVÆRK FOR LEDERE INDENFOR FORSKNING OG UDVIKLING (R&D)

Deltag i et inspirerende netværk for ledere indenfor forskning og udvikling (R&D).

Pathways giver dig en unik mulighed for at deltage i et ledelsesnetværk indenfor for forskning og udvikling. Pathways giver inspiration og konkrete, anvendelige værktøjer til at skabe ekstraordinære resultater i de enkelte virksomheder.

Pathways er et unikt netværk for R&D ledere. Succes, udfordringer og erfaringer bliver delt i netværket, som er baseret på tillid og åbenhed. Netværket inspirerer deltagerne til at skabe ekstraordinære resultater i egen organisation.

Temaer udvælges af deltagerne
Ved hvert møde arbejder vi med et udvalgt tema, som vælges af netværksdeltagerne. Temaer kan eksempelvis være; ledelse i en global kontekst, modeller til samarbejde og vidensdeling, nye organisations strukturer og omstillingsparathed til forandringer, innovations modeller, udvikling af strategier og succesfuld eksekvering,  projekt portefølje styring, R&D performance, talent udvikling, din egen udvikling som leder, forandringsledelse etc.

Et udviklende netværk
Vi arbejder med hvert tema i et læringsfelt, hvor vi inspirerer hinanden ved at dele vores succeser og erfaringer, og sammen skaber vi en fælles forståelse og øget indsigt. Arbejdsprocessen bliver designet til bedst at adressere det enkelte tema, og er en blanding af deling af ideer og erfaringer, coaching i teams, feedback, ekstern inspiration osv. Netværksdeltagerne vil gå fra møderne optændt af ny inspiration og forskellige tilgange til at løse relevante R&D ledelsesudfordringer.  

Deltagere i netværket
Pathways er skabt for og dedikeret til ledere indenfor forskning og udvikling. Netværket er åbent for ledere indenfor R&D som er Stifindere såvel som for R&D ledere, som ikke har fulgt Stifinder Programmet.

Netværks møder
Der afholdes fem netværksmøder per år. Møderne vil være en blanding af halve og hele dages møder. Møderne finder sted dels i netværksdeltagernes respektive virksomheder og dels i andre inspirerende omgivelser.

Netværks seminarer
Udover netværksmøderne, afholder vi to seminarer per år i netværket. Seminarerne ledes af Stifindercoaches, som deler ny viden og erfaringer med netværket med en respekt og effekt, som efterlader deltagerne med ny indsigt.

Om Signe Munk
Signe Munk, M.Sc., Ph.D.  leder netværket. Signe har en stærk baggrund i R&D, baseret på 17 år i forskellige R&D funktioner, heraf de seneste 11 år i R&D lederroller. Signe søger at inspirere R&D ledere til at skabe high performance funktioner, karakteriseret ved mod, stærke visioner, strategier og eksekveringskraft. Signes fokus er strategi og lederskab. 

Tilmelding
Du kan tilmelde dig Pathways sæson 2016/2017 nu. 

Er du interesseret i at høre mere om Pathways, er du meget velkommen til at kontakte Signe Munk på email: signe@pathfinder.dk eller tel: +45 5383 7363