High Performance LEAP

Flere Stifindere har efterspurgt en direkte opfølgning til Stifinderprogrammet. Det kommer der nu. Til maj kan du deltage på High Performance LEAP, en ny Master Class, hvor du får mulighed for at videreudvikle dine Stifinderfærdigheder.

Omdrejningspunktet for denne Master Class er dig og de udfordringer, som du vil arbejde med i løbet af forløbets tre dage. Du er sikkert et andet sted i livet nu, sammenlignet med dengang du gennemførte Stifinderprogrammet. Det kan også være, at du lige nu står overfor en forandring eller et afgørende vendepunkt i dit liv, som kræver et særligt fokus.

På LEAP får du tid til refleksion, mulighed for at få sat dine udfordringer i perspektiv og nye redskaber til at arbejde i dybden med dem. Efter de tre dage kan du komme hjem med et klart overblik, ny motivation, nye tanker om ledelse og ikke mindst en konkret handlingsplan for arbejdet med dine udfordringer.

UDVIKLING AF DIN PERSONLIGE LEDELSE
Du får mulighed for at arbejde proaktivt med den eller de udfordringer, du har valgt. Det indebærer, at du successivt i løbet af de tre dage får sat fokus på udfordringerne og dig selv som leder. Du får formuleret klare mål samt en beskrivelse af, hvordan du kan realisere dem.

Parallelt med dette arbejde introducerer vi nye teorier og metoder, som gør det muligt at se flere facetter i dine udfordringer. Du får også sat fokus på dig selv i rollen som leder af forandring og udvikling. 

Vi introducerer teorier, metoder og værktøjer, som vi har udviklet med inspiration fra især Harvard University og professor Robert Kegan. Vi har tilpasset dem sådan, at det faglige indhold og den akademiske tilgang passer ind i den måde, vi arbejder på i Stifinderkonceptet, dvs. med en proaktiv og pragmatisk tilgang.

MÅDEN VI ARBEJDER PÅ
LEAP bygger ovenpå de trænings- og læringsmetoder, du kender fra Stifinderprogrammet og vores Master Classes. Du vil arbejde sammen med fire coaches, som har bidraget og påvirket Stifinderuniverset med hver deres erfaring; Lasse Zäll, Christer Gaardmand Zäll, Mikkel Schjøtz og Heinrich Johansen.

NY INSPIRATION I RELATION TIL DET, DU ALLEREDE HAR LÆRT SOM STIFINDER

- Dedikeret Udviklingskultur i Organisationer
Professor Robert Kegan´s tilgang til dedikeret udvikling af organisationer (Deliberately Developmental Organizations) bygger, kort beskrevet, på at vi kan frigøre ressourcer i ledere og medarbejdere ved at bevidstgøre begrænsende antagelser (big assumptions). Kegans teorier kobles til den måde, vi arbejder med High Performance på i teams og organisationer.

- Adaptiv Udvikling og Ledelse 
Inspireret af en anden professor fra Harvard University, Ronald A. Heifetz, får du forståelse for begreberne Adaptiv Læring og Adaptiv Ledelse. Begreberne er interessante i forhold til proaktiv udvikling, individuelt og i en organisation. Især i beskrivelsen af mål og realisering af handlingsplaner giver processor Heifetz´ teorier nye perspektiver på udvikling. 

- Immunity to Change 
Forståelsen af individers og teams ubevidste forsvar imod forandringer er en milepæl i professor Robert Kegans forskning. I en version, som er tilpasset Stifinder-konceptet, introducerer vi professor Robert Kegans metode til at kortlægge den immunitet for forandring, der kan frigøre ressourcer både individuelt og i teams.

- High Performance Respons
Når vi møder store udfordringer eller oplever overbelastning, reagerer mange med forsvarsmekanismerne “fight, flight eller freeze”. På LEAP vil vi træne en mere naturlig reaktionsmåde, som vi kalder high performance respons. Hvor vi med afsæt i toppræstationsmønstre træner den hensigtsmæssige reaktion måde at reagere på i pressede situationer.

DU KOMMER HJEM MED:
- Mål og en ambitiøs plan for at realisere de udfordringer, du medbringer.
- En opdateret og udvidet Stifinder-værktøjskasse.
- Praktiske erfaringer baseret på et særligt læringsrum med andre Stifindere.
- Oplevelser som gør, at dine opdagelser og indsigter bliver vedvarende.

PRAKTISK
Vi starter kl. 10.00 den 7. maj 2018 og slutter senest kl. 16.00 den 9. maj 2018.

Adressen er: Vejlsøhus Konferencecenter, Vejlsøvej 51, 8600 Silkeborg.

Pris: Kr. 19.500,00 + moms (inklusiv ophold og forplejning).

Såfremt der er engelsktalende deltagere, afvikles forløbet på engelsk. Ellers foregår denne Master Class på dansk.

TILMELD HER >>