TINE SANDER, KOSTUMECHEF PÅ DET KONGELIGE TEATER

Vi havde behov for at udvikle samarbejdet mellem de enkelte kostumeafdelinger på Det Kongelige Teater. Vores mål var at blive endnu mere effektive og bedre til at udnytte hinandens kompetencer – og ikke mindst skulle vi have sat en ny generation på banen.

Indblik i hinandens verdener
Jeg ville synliggøre, hvad vores udbytte kunne blive, og til det anvendte jeg bl.a. Graphic Gameplan. Med det som udgangspunkt afholdt vi et internt videndelingskursus med hjælp af en dokumentarist fra Stifinder, og det blev klart for os, hvor stor en faglig viden medarbejderne allerede havde. Men den kunne udnyttes bedre med større indblik i hinandens arbejdsområder og forståelsen for, hvor vigtigt det er, at medarbejderne kan se den overordnede pointe, hvis de skal involvere sig. At arbejde med teater er en livsstil, hvor man ikke har det, der kaldes en almindelig arbejdsdag, og det kræver store kreative evner. Derfor er det vigtigt, at man viser medarbejderne, at man respekterer deres indsats højt. 

Efterfølgende arbejdede vi i grupper, hvor medarbejderne deltager i langt større grad med at planlægge og informere kollegaer om deres ideer for fremtiden. De fleste har været meget imødekommende, men den største udfordring er jo de mennesker, der har barrierer over for nye måder at gøre tingene på. Her har vi med fælles hjælp fra leder og medarbejder fået implanteret forandringerne. Men der var chefer, der syntes, at det var så svært at omstille sig, at de valgte at forlade teatret. 

Det har givet os en større effektivitet, siden vi begyndte processen, og vi har netop startet et nyt forløb, hvor vi gør status og ser fremad. På bundlinjen har det givet medarbejderne langt større lyst til selvledelse og indblik i planlægning og det giver lederne bedre tid til det egentlige ledelses arbejde, for de skal ikke længere servicere alle opgaver, det meste gør medarbejderne selv i forhold til deres produktioner. Det er tydeligt, at alle tager langt større ansvar, der arbejdes i selvstyrende teams, og vi har opnået en målbar bedre trivsel.

Har sat sig selv i spil
Jeg blev Stifinder i 2004 – og har herefter også gennemgået overbygningen Natural Leadership. I dag er jeg er stadig engageret i denne gruppe, der består af Stifinderledere fra forskellige organisationer. Vi har vores eget netværk, hvor vi bruger hinanden til sparring om alt det, der foregår i livet og i vores ledelsesarbejde.

For min egen del har det øget min bevidsthed og handlekraft. Men jeg tror, det vigtigste jeg har lært er at kommunikere på en mere åben og ærlig måde – og ikke mindst turde være klar og direkte i mine budskaber. Det giver nogle helt andre tilbagemeldinger, når man tør sætte sin egen person i spil. Jeg får meget positiv respons på min kommunikation og kan mærke, at vi i langt højere grad er opmærksomme på, at vi betyder noget for hinanden som personer.

Du kan downloade brochuren Stifindereffekten som PDF her. 

Se videoer med Stifindere her.