Captains' Network

Netværk for strategiske Stifinderledere

Captains' Network er et forum for Stifinderledere, der arbejder på et overordnet strategisk virksomheds niveau. Her mødes CEO’s og strategiske ledere fra vidt forskellige organisationer for at dele visioner og indsigter. Det overordnende formål er at få indsigt i, hvad det er for en kilde i os selv, vi trækker på, når vi lykkes allerbedst. Netværkets omdrejningspunkt er den effekt, man kan opnå gennem et proaktivt mindset, tilfredse medarbejdere, fælles forståelse for vision og mål, og som viser sig som imponerende resultater for virksomheden og for dig som leder.

Et særligt læringsfelt 
Captains' Network er et fortroligt forum, hvor strategiske ledere mødes for at dele, tænke nyt, inspirere og inspireres og gøre ord til handling. Stifinder faciliterer møderne og skaber rammerne for et spændende læringsmiljø, hvor vi sætter teori, metode og deltagernes erfaringer i spil. Vi oplever hver gang, hvor frugtbart udbyttet bliver, når Stifinderledere samles. Efter ganske få minutter er den åbne og konstruktive dialog i gang i en atmosfære af gensidig tillid, respekt og fortrolighed.

Stifindere med strategisk ledelsesansvar kan blive medlem af Captains' Network. Du kan deltage i det omfang, der passer til din kalender og dit behov for inspiration fra Stifinder og andre Stifinderledere. Møderne varierer i indhold, lokalitet, pris og varighed – fra komprimerede inspirationssessioner over heldagsmøder til ekskursioner af flere dages varighed. For at styrke intensitet og fortrolighed under møderne kan kun et begrænset antal deltage i hvert møde.

Kontakt venligst Lasse Zäll (Lasse@pathfinder.dk) hvis du er interesseret i at være med i Captains' Network eller har spørgsmål angående netværket.