High Performance LEAP

Flere Stifindere har efterspurgt en direkte opfølgning til Stifinderprogrammet. Det kommer der nu. Til maj kan du deltage på High Performance LEAP, en ny Master Class, hvor du får mulighed for at udvikle dine Stifinderfærdigheder til næste niveau. Formålet er at skabe yderligere high performance i din organisation, i dit team og for dig personligt.

High Performance LEAP er en udbygning af alt det, du har lært på de tre moduler på Stifinderprogrammet samt dine efterfølgende praktiske erfaringer. Her får du samtidig indsigt i Stifinders nyeste forståelse omkring high performance, ledelse og udviklingsteorier, særligt inspireret af Harvard University og Harvard Medical School.

På bare tre dage får du opdateret din Stifinderværktøjskasse, og kommer hjem med masser af inspiration og motivation til at understøtte din retning i livet, privat som professionelt.

Denne Master Class er for dig - ny som ’gammel’ Stifinder - der ønsker større selvindsigt og praktiske ledelsesværktøjer til at skabe bedre resultater. Du behersker allerede de grundlæggende Stifinderdiscipliner, men vil gerne udfordres og styrkes i forhold til dit job, din organisation, dine relationer og dig selv.

Fra Stifinder stiller vi op med et stærkt hold bestående af Lasse Zäll, Christer Gaardmand Zäll, Mikkel Schjøtz og Heinrich Johansen. 

INDHOLD
Udover udvalgte Stifinderdiscipliner fra øvrige moduler koncentrer denne første udgave af High Performance LEAP sig om følgende hoveddiscipliner, som alle på en interessant facon understøtter hinanden og bidrager til high performance på flere niveauer:

High Performance Organisations - Praktiske erfaringer med at skabe high performance i din organisation, afdeling eller område. Vi tager udgangspunkt i Harvard-professor Robert Kegans seneste forskning i moderne organisationsudvikling - begrebet Deliberately Developmental Organisations (DDO). I korte træk indebærer det, at angsten for at fejle erstattes med viljen til at skabe optimale resultater - på en måde så hele organisationen og samtlige medarbejdere udvikler sig. DDO er en metode til proaktivt at arbejde med dit team, din organisationens værdier og grundantagelser på en måde, så det bliver naturligt at overvinde blindspots og frygt samt omvende svagheder til styrker.

Adaptive Leadership - Effektiv teori til at håndtere fremtidens krav om udvikling og forandring.
Inspireret af professor Ronald A. Heifetz, Harvard University, arbejder vi på denne Master Class med fænomenerne Adaptive Leadership og Adaptive Learning. Heifetz’ teorier har indvirkning på vores tankeprocesser, og hjælper os til mentalt at integrere ny viden og udvikle den måde, vi tænker på. Vi har erfaring med, at denne læringsform bidrager til udvikling af et ny mindset, nuanceret verdensbillede og attraktive mål for fremtiden.

High Performance Response - Intensiv træning i evnen til at bevare roen og overblikket i stressende situationer.
Når vi møder store udfordringer eller oplever overbelastning, reagerer vi oftest med forsvarsmekanismerne “fight, flight eller freeze”. Men der findes også en anden måde, high performance response, hvor vi med afsæt i toppræstationsmønstre har mulighed for, at træne vores mest hensigtsmæssige reaktion i en given situation.

Immunity to Change - Kortlægning af blindspots hos individer og teams.
Forståelsen af personers og teams immunitet imod forandring er en af de opdagelser, vi har haft rigtig god erfaring med gennem de sidste år. Professor Robert Kegan fra Harvard University har udviklet en metode til at kortlægge, hvad det er, der holder os tilbage i forhold til at opnå det, vi gerne vil.

DU KOMMER HJEM MED:
- En klar plan for at skabe high performance i flere områder af dit liv.
- En opdateret Stifinder-værktøjskasse.
- Nye perspektiver samt handlingsplan for håndtering af en aktuel og krævende udfordring.
- Fornyet inspiration og motivation til at tage det næste skridt i livet privat og som leder.
- Et solidt netværk med andre erfarne Stifinderledere

PRAKTISK
Vi starter kl. 10.00 den 7. maj 2018 og slutter senest kl. 16 den 9. maj 2018.
Adressen er: Vejlsøhus Konferencecenter, Vejlsøvej 51, 8600 Silkeborg.
Pris: Kr. 19.500,00 + moms (inklusiv ophold og forplejning).
Lasse Zäll, Christer Gaardmand Zäll, Heinrich Johansen og Mikkel Schjøtz er gennemgående facilitatorer på forløbet.
Såfremt der er engelsktalende deltagere, afvikles forløbet på engelsk. Ellers foregår denne Master Class på dansk.
Du bedes medbringe en kompleks og krævende udfordring, som egner sig til indgående arbejde.