Anders Rich

ADMINISTRATION & ØKONOMI

+45 2814 6700

anders@stifinder.net

Anders er del af den faste stab på Stifinders hovedkontor i Aarhus og omdrejnings-punktet for virksomhedens daglige drift. Han har siden 1998 varetaget Stifinders økonomi og administration og er i løbende dialog med Stifinders coaches. Det er også Anders, der står for den praktiske tilrettelæggelse af vores mange kurser, møder og aktiviteter.

Anders er altid til stede på førstedagen af Modul 1, hvor han hilser på alle kommende Stifindere. Mange vil desuden genkende hans navn, smil eller stemme, da han står for den daglige kontakt til Stifindere, kunder og samarbejdspartnere.