Stifinder - Lederudvikling siden 1994

Stifinder arbejder med transformativ ledelse og implementering af udviklingsstrategier i danske og internationale virksomheder. Vi har stor erfaring i at få organisationer, teams og individer til at udvikle sig gennem transformative læringsprocesser samt ved sætte og realisere ambitiøse mål. 

Vores metoder er højeffektive og bygger på simple redskaber og indsigter, der fører til en forståelse for, hvordan du skaber en meningsfuld fremtid i sit arbejdsliv, familieliv og personlige liv.

Målet er at udvikle ledere og specialister med kompetencer, som gør, at du kan udøve transformativ ledelse med henblik på at nå ambitiøse mål sammen med kolleger og medarbejdere. 

Stifinder fokuserer på din ledelsesidentitet. Det betyder, at den professionelle identitet, du har tilegnet dig gennem uddannelse, og kompetencer, du har udviklet gennem din karriere, vil blive videreudviklet og integreret. Udkommet bliver den professionelle leders identitet, der også omfatter transformative egenskaber – transformativ ledelse. 

På Stifinderprogrammet introduceres viden og værktøjer, der bygger oven på deltagernes faglige kompetencer. Det resulterer i en interessant sammensætning af faglig viden, praktiske evner og selvindsigt, der udvikler den enkeltes ledelsesidentitet og evnen til at praktisere transformativ ledelse - for derved at skabe ekstraordinære resultater sammen med andre.

STIFINDERPROGRAMMET
Stifinderprogrammet er et uddannelses- og udviklingsforløb for ledere. Stifinderprogrammet blev skabt i 1994 af Lasse Zäll, og siden da har mere end 1.900 personer fra 20 forskellige lande gennemført forløbet. Kernen i programmet er stadig den samme som i 1994.  

I 1994 fik Stifinderprogrammet inspiration fra blandt andet elitesport og forsvarets specialenheder. Igennem årene har vi videreudviklet Stifinderprogrammet med nye forskningsmæssige landvindinger fra områder som medicin, neurovidenskab og udviklingspsykologi. Herudover henter vi også inspiration fra ekstraordinære og inspirerende ledere indenfor scenekunst og musik.

Allerede dengang i 1994, oplevede vi, at Stifinderprogrammet kunne noget særligt. De første deltagere fortæller, at det fik afgørende indflydelse på deres liv – og at de den dag i dag fortsat trækker på de værktøjer og erkendelser, de fik med sig. Mange har efterfølgende skabt markante resultater for deres virksomheder. Andre beskriver, at de har truffet valg, der har ført til store positive forandringer for dem professionelt, såvel som personligt. Tid er en vigtig faktor i Stifinderprogrammet. Derfor har andre betragtet oplevelsen som en oase midt i livet, hvor de fik tid og rum til refleksion, der gav et nyt afsæt til deres videre liv. 

Stifinderprogrammet er en unik oplevelse for deltagerne - og det har vist sig igennem årene, at de fleste der tilmelder sig forløbet, gør det af den simple årsag, at de er blevet anbefalet det af en, der allerede har gennemført programmet.