Uddannelse i Ledelse siden 1994 - Stifinderprogrammet

I Stifinder er vi inspireret af ideen om, at fremtiden formes af den, som ser den - og ud fra den tanke, skabte Lasse Zäll Stifinderprogrammet tilbage i 1994. Stifinderprogrammet er sidenhen kontinuerligt blevet udbygget og videreudviklet, og dag findes der mere end 2.000 Stifindere, som kommer fra mere end 750 virksomheder fordelt på 20 forskellige lande.

Ganske kort er Stifinderprogrammet et uddannelsesforløb for ledere, og forløbet er forbundet med nye erkendelser, nye måder at håndtere kendte problemstillinger på, nye indgangsvinkler til arbejdsopgaver og evnen til at praktisere personligt lederskab.

Om Stifinderprogrammet