HVAD ER STIFINDERPROGRAMMET?

Stifinderprogrammet - mere end 20 år på forkant med transformativ lederudvikling...

Stifinderprogrammet er et uddannelses- og udviklingsforløb for ledere. Fokus er på ledership og i særdeleshed på det personlige lederskab. Stifinderprogrammet har eksisteret siden 1994, og i dag findes der lige knap 1.900 uddannede Stifindere.

Man er sjældent helt den samme efter at have deltaget i Stifinderprogrammets tre moduler. Vi omtaler det ofte som en rejse, der aldrig ender - en ny nysgerrighed og afklarethed, der kan berige én både professionelt og personligt hele livet. Stifinderprogrammet er forbundet med nye erkendelser, nye måder at håndtere kendte problemstillinger på, nye indgangsvinkler til arbejdsopgaver og evnen til at praktisere personligt lederskab. Stifinderprogrammet henvender sig til erfarne ledere og specialister, der er nået til et punkt i deres karriere, hvor de vil udforske, revidere og forfine deres ledelsesstil og performance.

Forløbet er for dig, der har udviklet en god måde at fungere på, men også oplever nogle begrænsninger, der forhindrer dig i at nå dine mål fuldt ud. Stifinderprogrammet fokuserer på din ledelsesidentitet. Det betyder, at den professionelle identitet, du har tilegnet dig gennem uddannelse, og de kompetencer, du har udviklet gennem din karriere, vil blive videreudviklet og integreret til en mere personlig ledelsesstil.

LÆRINGSPRINCIPPER OG INSPIRATION
- EN UNIK KOMBINATION AF METODER OG VÆRKTØJER
Stifinderprogrammet tilbyder teorier og simple men effektive redskaber, der giver forståelse for og indsigt i, hvordan du kan forbedre din ledelse. Samtidig skaber du en plan for en meningsfuld fremtid i dit arbejdsliv, familieliv og personlige liv.

Stifinderstrategien er det centrale i Stifinderprogrammet. Den er en særdeles effektiv metode til at arbejde med udvikling og forandring i ledelse og organisationer.  Strategien kan anvendes på alle niveauer. Fra det øverste ledelsesniveau til projekt- og teamledelse i organisationen. Den er også en strategisk proces, som gør det muligt at beskrive et klart og engagerende mål for den udfordring som du medbringer, når du begynder på Stifinderprogrammet.

På Stifinderprogrammet udvikles dine kompetencer indefra og ud. Det indebærer, at skjulte ressourcer bliver synliggjort - og at du som deltager kan se, hvordan disse ressourcer kan integreres i en forandret og forbedret ledelsesform. Lederuddannelsen Stifinderprogrammet kan med fordel kombineres med andre masterprogrammer, såsom MBA-programmer. 

I LØBET AF STIFINDERPROGRAMMET VIL DU:
– udvikle og styrke din ledelsesidentitet.
– uddybe din forståelse af ledelse, teams og ressourcer, og hvordan man arbejder med dem med henblik på at skabe ekstraordinære resultater i organisationen.
– skabe en personlig vision for din ledelse.
– opnå et større overblik og reducere stress for dig selv og dine kolleger.
– blive i stand til at skabe klare planer og attraktive mål og visioner for dit team og organisation.
– afdække begrænsende overbevisninger og blind spots og finde måder at eliminere dem på.
– opleve transformativ læring vedrørende din egen udvikling.
– blive i stand til at gennemføre transformationer i dit team eller din organisation

Stifinderprogrammet er siden begyndelsen i 1994 kontinuerligt blevet udbygget og videreudviklet - og i dag findes der Stifindere i mere end 750 virksomheder i mere end 20 forskellige lande. Stifindere er ledere i bl.a. Covestro, Irma, SEAS-NVE, KMD, Cowi, Novo Nordisk, LEGO, TDC, Det danske sygehusvæsen, Jyske Bank, forsvaret, DONG, Det Kongelige Teater og mange andre organisationer.

 

STIFINDERPROGRAMMET

2017

Dato
Sted
Tilmelding
M1
25. - 29. september
Silkeborg
Fuldtegnet
-
M2
22. - 25. august
Kolding
Fuldtegnet
M3
04. - 08. september
Horsens
Fuldtegnet
M3
06. - 10. november
Horsens
Fuldtegnet
M3
20. - 24. november
Horsens
Fuldtegnet

2018

Dato
Sted
Tilmelding
M1
19. - 23. februar
Silkeborg
Ledige Pladser
M1
19. - 23. marts
Sydsverige (Internationalt)
Ledige Pladser
M1
28. maj - 01. juni
Silkeborg
Ledige Pladser
M1
24. - 28. september
Sydsverige
Ledige Pladser
-
M2
23. - 26. januar
Kolding
Ledige Pladser
M2
15 - 18. maj
Kolding
Ledige Pladser
M2
21. - 24. august
Kolding
Ledige Pladser
-
M3
09. - 13. april
Horsens
Fuldtegnet
M3
18 - 22. juni
Horsens
Ledige Pladser
M3
03 - 07. september
Horsens
Ledige Pladser
M3
05 - 09. november
Horsens
Ledige Pladser
M3
19. - 23. november
Horsens
Ledige Pladser

Modul 1 afholdes som udgangspunkt altid på dansk. Dog afholdes det internationale Modul 1 til marts 2018 på engelsk.

Modul 2 afholdes på dansk, med mindre der er internationale deltagere tilmeldt, så afholdes Modul 2 på engelsk.

Modul 3 afholdes altid på engelsk.

 

MODUL 1 - THE STIFINDER STRATEGY

På modul 1 lærer du om forskellige psykologiske mekanismer, der træder i kraft, når mennesker møder forandring – især forandring de ikke selv har bedt om. Du bliver i stand til at bruge den proaktive metode som strategisk værktøj til forandring og udvikling – professionelt såvel som personligt. Det er også på modul 1, du afstikker retningen for dit personlige udviklingsforløb, som udmønter sig i en proaktiv handlingsplan for processen frem mod, at du indfrier dit eget ambitiøse mål. Denne plan er guide for din udvikling gennem Stifinderprogrammet.

Omdrejningspunktet er de tre discipliner til effektiv udvikling og ledelse:
• The Stifinder Strategy
• High Performance Teambuilding
• Coaching – af enkeltpersoner og teams

På modul 1 lærer du at tænke og handle proaktivt – at flytte dit fokus fra problemer, forhindringer og begrænsninger til at turde tænke ambitiøst, se muligheder og nye veje og til at fornemme fremtiden. Som en helt central kompetence lærer du at definere og arbejde dig frem mod et attraktivt fremtidigt mål, som om det allerede er virkelighed. Du vil erfare, hvordan den proaktive tænkning og planlægning hjælper dig med at gennemføre dine opgaver effektivt og fokuseret (hurtigt, i god kvalitet, med høj motivation og færre omkostninger). Du vil lære de enkelte trin i High Performance Teambuilding – at skabe teams, der lykkes exceptionelt godt i forretningsmæssige, økonomiske og udviklingsmæssige sammenhænge.

Når du én gang har ledet eller været del af et high performance team, bliver det den standard, du stræber efter fremover – det er sjovt, effektivt og skaber masser af ny energi til jer alle. Coaching af både enkeltpersoner og teams er også en del af pensum. Du lærer at træne og udvikle de menneskelige egenskaber og holdninger, der er forudsætninger for god coaching – ikke mindst kunsten at lytte. Og du lærer, hvordan du kan hjælpe andre til at ophæve de mentale barrierer, der hindrer dem i at se og bruge deres fulde potentiale.

Tilmeld Stifinderprogrammet:

september
2017
 • 25
  M
  Stifinderprogrammet Efterår - Fuldtegnet
  Pris:
  Kr. 125.000,00 + moms (Beløbet er inklusiv ophold og forplejning).
  sted:
  Silkeborg, Kolding, Horsens
  Tid og sted
  M1 25.09.2017 - 29.09.2017 Silkeborg
  M2 23.01.2018 - 26.01.2018 Kolding
  M3 09.04.2018 - 13.04.2018 Horsens
  Stifinderprogrammet - et unikt og effektivt lederudviklingsforløb siden 1994.

  Modul 1 til september 2017 er nu fuldtegnet. Skriv til info@stifinder.net, hvis du ønsker at blive skrevet på venteliste til dette modul 1.

  Næste modul 1 starter til februar 2018.
februar
2018
 • 19
  M
  Stifinderprogrammet Forår
  Pris:
  Kr. 125.000,00 + moms (Beløbet er inklusiv ophold og forplejning).
  sted:
  Silkeborg, Kolding, Horsens
  Tid og sted
  M1 19.02.2018 - 23.02.2018 Silkeborg
  M2 15.05.2018 - 18.05.2018 Kolding
  M3 03.09.2018 - 07.09.2018 Horsens
  Stifinderprogrammet
  - et unikt og effektivt lederudviklingsforløb siden 1994.

  Her kan du tilmelde dig Stifinderprogrammet med start den 19. februar 2018.
marts
2018
 • 19
  M
  Stifinderprogrammet Internationalt
  Pris:
  Kr. 125.000,00 + moms (Beløbet er inklusiv ophold og forplejning).
  sted:
  Sydsverige, Kolding, Horsens
  Tid og sted
  M1 19.03.2018 - 23.03.2018 Sydsverige
  M2 21.08.2018 - 24.08.2018 Kolding
  M3 19.11.2018 - 23.11.2018 Horsens
  Stifinderprogrammet
  - et unikt og effektivt lederudviklingsforløb siden 1994.

  Her kan du tilmelde dig Stifinderprogrammet med start den 19. marts 2018.
maj
2018
 • 28
  M
  Stifinderprogrammet Sommer
  Pris:
  Kr. 140.000,00 + moms (Beløbet er inklusiv ophold og forplejning).
  sted:
  Silkeborg, Kolding, Horsens
  Tid og sted
  M1 28.05.2018 - 01.06.2018 Silkeborg
  M2 21.08.2018 - 24.08.2018 Kolding
  M3 05.11.2018 - 09.11.2018 Horsens
  Stifinderprogrammet
  - et unikt og effektivt lederudviklingsforløb siden 1994.

  Her kan du tilmelde dig Stifinderprogrammet med start den 28. maj 2018.

MODUL 2 - HIGH PERFORMANCE TEAMS

På modul 2 får du indsigt i kunsten at opbygge et high performance team - ikke i teorien, men i praksis. Hensigten er, at de erfaringer, du gør dig her, kan overføres direkte til din dagligdag som leder.

Du vil få øjnene op for ressourcer, som du ikke vidste, du havde. Du vil opleve og få adgang til potentialet i både dig selv og hos de andre deltagere. Her får du rig mulighed for at bruge de metoder og teorier, du har lært på modul 1.

Vi arbejder i en ”virksomhedssimulator”, hvor du indgår i et team. Teamet arbejder med udviklings-, produktions- og salgsprocesser ligesom i en almindelig virksomhed. Endelig vil du træne dit High Performance Response – evnen til at øge din modstandsdygtighed over for stress og evnen til at yde dit bedste, når du har brug for det.

På de 4 døgn modulet varer, oplever du alle de vilkår og situationer, som kan forekomme i længerevarende projektforløb: Modstand, uenighed, konflikter, forvirring, men også løsninger, begejstring, high performance og succes.

På modulet arbejder vi sammen med specialister fra en af forsvarets eliteenheder, bl.a fordi de har stor erfaring med etablering og eksekvering i high performance teams. Sammen med Stifindercoaches, som har erfaring med implementering af Stifindertankerne i deres respektive virksomheder, hjælper elitesoldaterne os med at opbygge det virtuelle virksomhedsmiljø og ikke mindst; give konstruktiv feed back/feed forward til teamet og den enkelte deltager, så de nye lederredskaber og -evner bliver til færdigheder.

Undervisnigen afholdes på dansk og engelsk.

MOUDUL 3 - AUTHENTIC LEADERSHIP

På modul 3 bearbejder og integrerer du oplevelserne fra modul 2. Du vil opleve og lærer om de indre processer, der foregår, når mennesker udvikler sig. Modul 3 er en indre rejse, som handler om dig og dine muligheder i fremtiden.

”Authentic Leadership” er et modul, hvor du får en intens oplevelse på det mentale, følelsesmæssige og åndelige plan.

Du arbejder med forandring, og du afdækker de psykiske og mentale begrænsninger, du sætter for dig selv. Vi inspireres af den indianske kultur i form af indsigt og redskaber, der hjælper os til at overkomme begrænsninger og uhensigtsmæssig adfærd. Du reflekterer over den udvikling, du selv er i gang med. Du opnår en dybere forståelse for de mentale og følelsesmæssige processer, der gør at forskellige mennesker tænker forskelligt, løser problemer forskelligt, reagerer forskelligt på udfordringer og lærer på hver deres måde.

På modul 3 integrerer du Stifinderen i dig selv. Det skærper viljen, modet og energien til fortsat udvikling af din selvindsigt og dit personlige lederskab – din evne og vilje til at tage ansvar for dig selv og din adfærd. Med din indre Stifinder på plads, går du ikke efter at skabe det, der er godt nok, men det der gør en radikal forskel: det der er ’outstanding’ og dermed værd at kæmpe for. Forløbet afsluttes med, at du laver en ambitiøs træningsplan for dig selv og dit liv fremover – privat, job- og familiemæssigt. Det er Stifinders måde at sikre kvaliteten af den læring, du bringer med hjem til din organisation.

Målet er, at Stifinderprogrammet får varig effekt på dit liv.

Undervisnigen på modul 3 afholdes altid på engelsk.